About Association

O towarzystwie - logo

About Association

International Scientific Association for the Support and Development of Medical Technologies was established for the purpose of facilitating the sharing of knowledge on modern medical technologies among health professionals of different countries.

The purpose of the International Scientific Association for the Support and Development of Medical Technologies is:

  • enable the professional skills of doctors, nurses, midwives, diagnosticians, and other professionals involved in medicine for the good of the patient
  • dissemination of medical technologies
  • facilitating access to medical technologies for the doctor and patient

Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych (ang. International Scientific Association for the Support and Development of Medical Technologies) powołane zostało w celu umożliwiania wymiany wiedzy na temat nowoczesnych technologii medycznych pomiędzy pracownikami służby zdrowia różnych krajów.

Zadaniem Międzynarodowego Naukowego Towarzystwa Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych jest:

  • umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy, pielęgniarek, położnych, diagnostów oraz innych zawodów związanych z medycyną dla dobra pacjenta
  • upowszechnianie technologii medycznych
  • ułatwienie dostępu do technologii medycznych dla lekarza i pacjenta

Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych zajmuje się również działalnością badawczą i racjonalizatorską w dziedzinie nowych technologii medycznych. Prowadzi ono także działalność wydawniczą.

O towarzystwieJesteśmy perfekcjonistami w zakresie swojej działalności.